Tjänster

Redovisning
 • – Löpande bokföring (kontering och registrering)
 • – Anpassad kontoplan efter ert informationsbehov
 • – Sammanställning/uppföljning av kundfakturor (kundreskontra)
 • – Sammanställning/uppföljning av leverantörsfakturor (leverantörsreskontra)
 • – Momsredovisning Skattedeklarationer
 • – Faktura scanning
 • – Årsbokslut
 • – Bokslutsspecifikationer
 • – Dokumentation till Revisor
 • – Årsredovisning inklusive fastställelseintyg
 • – Årsstämmoprotokoll
 • – Deklarationer
 • – Preliminära självdeklarationer
 • – Skatterådgivning
Löner
 • – Kvalitetssäkrad löneberedning
 • – Administration av reseräkningar
 • – Bokföringsorder och övriga lönejournaler
 • – Underlag till skattedeklaration
 • – Administration av tjänstebilar: bilförmån, drivmedelsförmån
 • – Kontrolluppgift till Skattemyndigheten och de anställda
 • – Förfrågan till CSR
 • – Underlag för rapportering till FORA m fl
 • – Underlag för semesterskuld månadsvis
 • – Semesterårsbrytning
 • – Hantering av arbetsgivarintyg
 • – Statistik
 • – Lönesupport
 • – Webbaserad tidrapportering
Rådgivning
 • – Affärsrådgivning och verksamhetsutveckling:
 • – Nulägesanalyser
 • – Åtgärdsplaner (tillväxt, lönsamhet, förändring mm)
 • – Resultatbudget
 • – Balansbudget
 • – Likviditetsbudget
 • – Ekonomisk rapportering
 • – Nyckeltal Resultatuppföljning
 • – Analys och simulering
 • – Support till ekonomi- och lönepersonal – Styrelsearbete
 • – Juridisk rådgivning

Kontakta oss  Snabbanslutning