Tjänster

Redovisning
 • – Löpande bokföring (kontering och registrering)
 • – Anpassad kontoplan efter ert informationsbehov
 • – Sammanställning/uppföljning av kundfakturor (kundreskontra)
 • – Sammanställning/uppföljning av leverantörsfakturor (leverantörsreskontra)
 • – Momsredovisning Skattedeklarationer
 • – Faktura scanning
 • – Årsbokslut
 • – Bokslutsspecifikationer
 • – Dokumentation till Revisor
 • – Årsredovisning inklusive fastställelseintyg
 • – Årsstämmoprotokoll
 • – Deklarationer
 • – Preliminära självdeklarationer
 • – Skatterådgivning
Löner
 • – Kvalitetssäkrad löneberedning
 • – Administration av reseräkningar
 • – Bokföringsorder och övriga lönejournaler
 • – Underlag till skattedeklaration
 • – Administration av tjänstebilar: bilförmån, drivmedelsförmån
 • – Kontrolluppgift till Skattemyndigheten och de anställda
 • – Förfrågan till CSR
 • – Underlag för rapportering till FORA m fl
 • – Underlag för semesterskuld månadsvis
 • – Semesterårsbrytning
 • – Hantering av arbetsgivarintyg
 • – Statistik
 • – Lönesupport
 • – Webbaserad tidrapportering
Rådgivning
 • – Affärsrådgivning och verksamhetsutveckling:
 • – Nulägesanalyser
 • – Åtgärdsplaner (tillväxt, lönsamhet, förändring mm)
 • – Resultatbudget
 • – Balansbudget
 • – Likviditetsbudget
 • – Ekonomisk rapportering
 • – Nyckeltal Resultatuppföljning
 • – Analys och simulering
 • – Support till ekonomi- och lönepersonal – Styrelsearbete
 • – Juridisk rådgivning

Vår vision

Pay & Acc – den lyhörda byrån för dig som vill utvecklas.

Pay & Acc viktigaste tillgång är våra erfarna specialister inom ekonomi, lön, affärsuteckling och management. Genom våra samlade kunskaper hjälper vi dig att skapa lönsamma affärer.

Du kan alltid få tag på oss- via webben, personliga möten eller telefon.

Är du kunden för oss?

Vi vill ha kunder som förstår att goda rutiner ger en ekonomihantering som nästan inte tar någon tid. Kunder som vill ha ordning i bokföringen. Kunder som förstår att koll på ekonomin är en språngbräda för framtida utveckling.

Om du är kunden för oss är våra medarbetare över hela landet redo att hjälpa dig!

Målsätting

Pay & Acc är långt ifrån en traditionell redovisningsbyrå.

Liksom andra erbjuder vi hjälp med redovisning, bokslut, bolagasbildning, årsredovisningar och löneadministration. Du kan se oss som din ekonomiavdelning.

Men affärsmöjligheter är vår passion. Vårt mål är att hjälpa ditt företag att utvecklas.

Vi förbättrar ständigt effektiviteten i vårt arbetssätt. Våra verktyg ger vi dig möjlighet att komma åt all data i realtid dygnet runt, var du än befinner sig.

Samarbete

Affärsrådgivning, utbildning, mentorskap och nätverkande är en viktig del av vår verksamhet.

Vi delar gärna med oss av all den kunskap vi samlat in under mer än 35 års arbete med kunder från många olika branscher. Vi vill helt enkelt vara din naturliga samtalspartner i alla ekonomiska frågor.

Kontakta oss  Snabbanslutning